Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Thông báo 06/TB-UBND THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của HĐND, UBND xã Hưng Đông
31/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông thang_6_202306010927348008002020230601092914964_Signed_1685629935517.pdf
2 Thông báo 64/TB-UBND Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2023
01/06/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông tb 64 lich tiep dân T6-2023_1685588008160.pdf
3 Công văn 394/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3308/UBND-TH ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
29/05/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 394 cv_quan_triet_cong_dien_280_tt20230529095452031_Signed_1685372263912.pdf
4 Thông báo 63/TB-UBND Về việc Công khai các trường hợp mất trang phụ lục Giấy chứng nhận QSD đất
29/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông 69 thong_bao_ck_2023052903232774420230529043318610_Signed_1685352972257.pdf
5 Quyết định 219/QĐ-UBND Về việc niêm yết công khai kế hoạch thu, chi và văn bản áp dụng Thu, nộp quỹ Phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 và văn bản áp dụng(đợt 2)
29/05/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 219 t5__cong_khai_bo_quy_20230529020230529081702244_Signed_1685323146480.pdf
6 Công văn 341/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15/05/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông 341 cv_giao_th_qd_1245_cong_bo_tth20230515032944243_Signed_1684139582268.pdf
7 Quyết định 212/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
15/05/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông 212 ĐT_1684121002654.pdf
8 Quyết định 210/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
12/05/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông 210 QD ĐT_1684119107889.pdf
9 Thông báo 52/TB-UBND Về việc triển khai khám, xét nghiệm, sàng lọc bệnh Đái tháo đường cho người dân 40 tuổi trở lên năm 2023
12/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 52_1684119002420.pdf
10 Thông báo 53/TB-UBND Về thể lệ cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023”
12/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 53 thể lệ cuộc thi_1684118898575.pdf
11 Thông báo 51/TB-UBND Về việc tạm dừng hệ thống VNPT Ioffice để cập nhật mã định danh điện tử theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 51 dùng PM QLVB_1683852545464.pdf
12 Thông báo 50/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
11/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB công khai KH SD đất 2023_1683813008293.pdf
13 Thông báo 05/TB-UBND Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của HĐND, UBND xã Hưng Đông
28/04/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông thang_5_202305050929176106102020230505100232520_Signed_1683278937016.pdf
14 Quyết định 691/QĐ-UBND Ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội xã Hưng Đông năm 2023
30/12/2022
Quyết định UBND xã Hưng Đông qd_giai_phap_cd_dieu_hanh_ktxh20230118042130222_Signed_1683278796637.pdf
15 Quyết định 54/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác của UBND xã năm 2023
16/01/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông qd_ban_hanh_ct_cong_tac_2023_220230130091245044_Signed_1683278699693.pdf
16 Kế hoạch 229/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
30/12/2022
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông kh_ktxh_2023_2023011803031355620230118030448667_Signed_1683278604227.pdf
17 Công văn 297/UBND-VP V/v giao thực hiện nhiệm vụ vụ được giao tại Nghị quyết số 82-NQ/ĐU ngày 26/4/2023 của Đảng ủy xã Hưng Đông về nhiệm vụ tháng 5/2023
28/04/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv_giao_th_nq_cua_dang_t523_2020230428043818646_Signed_1683278472555.pdf
18 Thông báo 45/TB-UBND Thông báo kết quả xử lý hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huy chương kháng chiến hạng nhất cho bà Nguyễn Thị Mùi
28/04/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông tb_kq_xu_ly_hs_kt_ba_mui_t423_20230428040925289_Signed_1683278369966.pdf
19 Kế hoạch 50/KH-UBND Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
19/01/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông kh_tu_kiem_tra_cchc_2023_2023020230403023843244_Signed_1683278242428.pdf
20 Kế hoạch 47/KH-UBND Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hưng Đông
18/01/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông kh_truyen_thong_tthc_2023_202320230505103031694_Signed_1683278096053.pdf