Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Báo cáo 645/BC-UBND Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
04/12/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC KTXH 2023_1701702299492.pdf
2 Kế hoạch 25/KH-UBND Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Đông
01/12/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 225_1701702139946.pdf
3 Kế hoạch 224/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
01/12/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 224 tổ chức HĐ mừng Đảng mừng xuân_1701702063190.pdf
4 Quyết định 530/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông
04/12/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 530 phê duyệt hộ nghèo 2023_1701701962530.pdf
5 Quyết định 529/QĐ-UBND Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Phần xây dựng công trình: Sân vận động và các hạng mục phụ trợ, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
30/11/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 529 phê duyệt HS CT SVĐ_1701701835911.pdf
6 Thông báo 132/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàntỉnh Nghệ An
04/12/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 132 công khai QSS 3908 TTHC sỏ NN_1701701714519.pdf
7 Kế hoạch 202/KH-UBND Tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023
16/10/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 202 Tuần lễ dinh dưỡng_1697615025580.pdf
8 Thông báo 116/TB-UBND Lịch hướng dẫn cài đặt, nộp thuế điển tử ETAX MOBILE và thu thập căn cước công dân chuẩn hoá dữ liệu trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2023
17/10/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 116 lịch cài đặt Etax_1697614919229.pdf
9 Công văn 774/UBND-VP Về việc khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em theo hương trình “Trái tim cho em”
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 774 TB khám sáng lọc tim bẩm sinh_1697614752683.pdf
10 Công văn 775/UBND-VH V/v thông báo chương trình phẫu thuật sứt môi hở vòm miệng
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 775 TB CT phẫu thuật sưtx môi_1697614680308.pdf
11 Công văn 777/UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND thành phố Vinh về việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 777 TH KH 183 ĐH Đảng_1697614581207.pdf
12 Công văn 778/UBND-VH V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đượt 04 năm 2023
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 778 TB tuyển chọn thực tập sinh_1697614481233.pdf
13 Kế hoạch 203/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hưng Đông
16/10/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 203 NC CL DVC trực tuyến_1697614300257.pdf
14 Thông báo 117/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/10/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 117 công khai QĐ 3224 TTHC NN_1697614163491.pdf
15 Công văn 730/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/09/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 730_1695803437751.pdf
16 Công văn 677/UBND-VH V/v Tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô
08/09/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 677 tuyên truyền KN 60 năm_1694268013848.pdf
17 Kế hoạch 183/KH-UBND Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hưng Đông
08/09/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 183 rà soát hộ ngèo_1694267050767.pdf
18 Quyết định 362/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông
30/08/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 362 phê duyệt CT thầu_1694266914942.pdf
19 Quyết định 361/QDD-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát và giám sát công tác khảo sát công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông
30/08/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông qđ 361 PHÊ DUỴET chỉ ĐT_1694266857710.pdf
20 Hướng dẫn 180/HD-UBND Hướng dẫn Nộp hồ sơ trực tuyến 02 dịch vụ công liên thông: thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
31/08/2023
Hướng dẫn UBND xã Hưng Đông huong_dan_cong_dan_nop_ho_so_t20230904041507434_Signed_1693819273233.pdf
21 Công văn 666/UBND-VP V/v giao thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Vinh về triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
31/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv_giao_th_kh_tp_ve_2_nhom_tth20230904025134701_Signed_1693814857398.pdf
22 Công văn 636/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
22/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 636 TH KH sắp xếp ĐVHC 23-25_1692777766706.pdf
23 Công văn 632/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
22/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv 632 phổ biến VB sắp xếp ĐV HC_1692777718592.pdf
24 Công văn 594/UBND-VP V/v thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU Cùa Tỉnh ủy Nghệ An và Kể hoạch số 173-KH/Th.U của Thành ủy Vinh về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 594 TH CT 21 đề án 06_1691457910036.pdf
25 Công văn 596/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 596 phổ biến CT 10_1691421110836.pdf
26 Thông báo 92/TB-UBND Khởi công xây dựng công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
07/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 92 khởi công_1691419024718.pdf
27 Thông báo 91/TB-UBND Về việc triển khai thi công công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
07/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 91 khởi công CT_1691418549893.pdf
28 Công văn 595/UBND-VP V/v đánh giá, xếp loại CBCCVC, người lao động liên quan đến việc vi phạm pháp luật về giao thông
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 595 XL CBCC vi phạm GT_1691418449767.pdf
29 Thông báo 90/TB-UBND Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 8 năm 2023
02/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB lịch tiếp dân T8-23_1691392742342.pdf
30 Thông báo 88/TB-UBND Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”
31/07/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 88 xét tặng KNC BP_1690960624973.pdf