Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Báo cáo 645/BC-UBND Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
04/12/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC KTXH 2023_1701702299492.pdf
2 Kế hoạch 25/KH-UBND Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Đông
01/12/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 225_1701702139946.pdf
3 Kế hoạch 224/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
01/12/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 224 tổ chức HĐ mừng Đảng mừng xuân_1701702063190.pdf
4 Quyết định 530/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông
04/12/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 530 phê duyệt hộ nghèo 2023_1701701962530.pdf
5 Quyết định 529/QĐ-UBND Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Phần xây dựng công trình: Sân vận động và các hạng mục phụ trợ, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
30/11/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 529 phê duyệt HS CT SVĐ_1701701835911.pdf
6 Thông báo 132/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàntỉnh Nghệ An
04/12/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 132 công khai QSS 3908 TTHC sỏ NN_1701701714519.pdf
7 Kế hoạch 202/KH-UBND Tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023
16/10/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 202 Tuần lễ dinh dưỡng_1697615025580.pdf
8 Thông báo 116/TB-UBND Lịch hướng dẫn cài đặt, nộp thuế điển tử ETAX MOBILE và thu thập căn cước công dân chuẩn hoá dữ liệu trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2023
17/10/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 116 lịch cài đặt Etax_1697614919229.pdf
9 Công văn 774/UBND-VP Về việc khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em theo hương trình “Trái tim cho em”
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 774 TB khám sáng lọc tim bẩm sinh_1697614752683.pdf
10 Công văn 775/UBND-VH V/v thông báo chương trình phẫu thuật sứt môi hở vòm miệng
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 775 TB CT phẫu thuật sưtx môi_1697614680308.pdf
11 Công văn 777/UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND thành phố Vinh về việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 777 TH KH 183 ĐH Đảng_1697614581207.pdf
12 Công văn 778/UBND-VH V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đượt 04 năm 2023
18/10/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 778 TB tuyển chọn thực tập sinh_1697614481233.pdf
13 Kế hoạch 203/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hưng Đông
16/10/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 203 NC CL DVC trực tuyến_1697614300257.pdf
14 Thông báo 117/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/10/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 117 công khai QĐ 3224 TTHC NN_1697614163491.pdf
15 Công văn 730/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/09/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 730_1695803437751.pdf
16 Công văn 677/UBND-VH V/v Tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô
08/09/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 677 tuyên truyền KN 60 năm_1694268013848.pdf
17 Kế hoạch 183/KH-UBND Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hưng Đông
08/09/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 183 rà soát hộ ngèo_1694267050767.pdf
18 Quyết định 362/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông
30/08/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 362 phê duyệt CT thầu_1694266914942.pdf
19 Quyết định 361/QDD-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát và giám sát công tác khảo sát công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông
30/08/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông qđ 361 PHÊ DUỴET chỉ ĐT_1694266857710.pdf
20 Hướng dẫn 180/HD-UBND Hướng dẫn Nộp hồ sơ trực tuyến 02 dịch vụ công liên thông: thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
31/08/2023
Hướng dẫn UBND xã Hưng Đông huong_dan_cong_dan_nop_ho_so_t20230904041507434_Signed_1693819273233.pdf
21 Công văn 666/UBND-VP V/v giao thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Vinh về triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
31/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv_giao_th_kh_tp_ve_2_nhom_tth20230904025134701_Signed_1693814857398.pdf
22 Công văn 636/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
22/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 636 TH KH sắp xếp ĐVHC 23-25_1692777766706.pdf
23 Công văn 632/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
22/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv 632 phổ biến VB sắp xếp ĐV HC_1692777718592.pdf
24 Công văn 594/UBND-VP V/v thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU Cùa Tỉnh ủy Nghệ An và Kể hoạch số 173-KH/Th.U của Thành ủy Vinh về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 594 TH CT 21 đề án 06_1691457910036.pdf
25 Công văn 596/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 596 phổ biến CT 10_1691421110836.pdf
26 Thông báo 92/TB-UBND Khởi công xây dựng công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
07/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 92 khởi công_1691419024718.pdf
27 Thông báo 91/TB-UBND Về việc triển khai thi công công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
07/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 91 khởi công CT_1691418549893.pdf
28 Công văn 595/UBND-VP V/v đánh giá, xếp loại CBCCVC, người lao động liên quan đến việc vi phạm pháp luật về giao thông
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 595 XL CBCC vi phạm GT_1691418449767.pdf
29 Thông báo 90/TB-UBND Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 8 năm 2023
02/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB lịch tiếp dân T8-23_1691392742342.pdf
30 Thông báo 88/TB-UBND Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”
31/07/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 88 xét tặng KNC BP_1690960624973.pdf
31 Báo cáo 367/BC-UBND Kết quả Chuyển đổi số xã Hưng Đông năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
28/07/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC 367 KQ chuyển đổi số_1690960522280.pdf
32 Quyết định 281/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương giám sát công trình: Nâng cấp đường kết nối từ đường 72m đến hồ điều hòa, xã Hưng Đông
26/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 281 XDCB_1690960403269.pdf
33 Quyết định 280/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương giám sát công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
26/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 280 XDCB_1690960356131.pdf
34 Quyết định 278/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 278 XDCB_1690960304308.pdf
35 Quyết định 277/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị chỉ định thầu Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 277 CDXB_1690960256917.pdf
36 Quyết định 276/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị trúng thầu gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Hạ tầng khu quy hoạch đất ở dân cư tại xóm Trung Thành, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 276 XDCB_1690959772285.pdf
37 Quyết định 275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề cương giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 275 XDCB_1690959726340.pdf
38 Quyết định 273/QĐ-UBND ề việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông
21/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 273 XDCB_1690959679282.pdf
39 Quyết định 272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông
21/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 272 XDCB_1690959631056.pdf
40 Quyết định 271/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông
20/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 271 XDCB_1690959584625.pdf
41 Quyết định 263/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà học, các phòng chức năng cao 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Hưng Đông
07/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 263 XDCB_1690959537429.pdf
42 Quyết định 284/QĐ-UBND Về việc quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
28/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 284 QT NS 2022_1690959110565.pdf
43 Quyết định 283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Tại kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023
28/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 283 điêu chin KH Đt công 2023_1690959025384.pdf
44 Công văn 544/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
24/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 544_1690183841381.pdf
45 Công văn 520/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
14/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 520 phổ biến TT 10-2023_1689327204879.pdf
46 Công văn 519/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
14/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 519 tuyên truyên NĐ 29 tinh giản BC_1689319427373.pdf
47 Báo cáo 318/BC-UBND Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
30/06/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC KTXH 6 tháng 2023_1689308780044.pdf
48 Công văn 517/UBND-VP V/v tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
14/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 517 tuyên truyền luật QCDC 2022_1689306210363.pdf
49 Kế hoạch 162/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hưng Đông
13/07/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 162 trien_khai_luat_qcdc_20230720230713100613310_Signed_1689306158485.pdf
50 Thông báo 77/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
03/07/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông 77 tb_cong_khai_qd_1796_tthc_so_n20230710105213935_Signed_1689258219472.pdf
51 Công văn 516/UBND-VP V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia và nước CHDCND Lào năm 2023
13/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông 516 tuyển sinh Campuchia_1689258065138.pdf
52 Công văn 494/UBND-VP V/v phổ biến Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
07/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 494 pho_bien_nd_242023_ve_luong_1688958523488.pdf
53 Công văn 468/UBND-VH V/v thông tin, tuyên truyền Lời phát động Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
27/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 468 tuyên truyền phát động CĐ ĐT ĐT_1687851051068.pdf
54 Quyết định 239/QĐ-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách kinh phí để chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại giống, cây trồng do đợt mưa lớn, ngập lụt từ ngày 28/9/2022 đến 03/10/ 2022: Quyết định 2083/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND thành phố Vinh và Thông báo 247/TB-TC.KH ngày 16/6/2023 của Phòng TCKH TP Vinh
26/06/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 239 công khai TC_1687751171230.pdf
55 Công văn 462/UBND-CA V/v tiếp tục giao nhiệm vụ đợt thi đua cao điểm “Hướng về cơ sở, phủ xanh tài khoản định danh điện tử”
26/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV giao NV kích họat ĐDĐT T6_1687741254383.pdf
56 Công văn 461/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
23/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 461 tuyen q=truyenf NQ 05 CCHC_1687532737882.pdf
57 Công văn 449/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định về việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
20/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv 449 _tuyen_truyen_ve_cap_ban_sao20230620082907414_Signed_1687224664013.pdf
58 Công văn 429/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Thông tư 04/2023/TT -BNV ngày 03/52023 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
08/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 429 phổ bieend TT 04 BNV_1686216184105.pdf
59 Công văn 427/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Thông tư 03/2023/TT -BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ -CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức
08/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 427 tuyen truyen TT 03 BNV_1686214360401.pdf
60 Công văn 426/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/5/2023 của Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về CBCC trong cơ quan nhà nước
08/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 426 tuyen truyen QD 356 BNV_1686212585052.pdf
61 Thông báo 06/TB-UBND THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của HĐND, UBND xã Hưng Đông
31/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông thang_6_202306010927348008002020230601092914964_Signed_1685629935517.pdf
62 Thông báo 64/TB-UBND Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2023
01/06/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông tb 64 lich tiep dân T6-2023_1685588008160.pdf
63 Công văn 394/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3308/UBND-TH ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
29/05/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 394 cv_quan_triet_cong_dien_280_tt20230529095452031_Signed_1685372263912.pdf
64 Thông báo 63/TB-UBND Về việc Công khai các trường hợp mất trang phụ lục Giấy chứng nhận QSD đất
29/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông 69 thong_bao_ck_2023052903232774420230529043318610_Signed_1685352972257.pdf
65 Quyết định 219/QĐ-UBND Về việc niêm yết công khai kế hoạch thu, chi và văn bản áp dụng Thu, nộp quỹ Phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 và văn bản áp dụng(đợt 2)
29/05/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 219 t5__cong_khai_bo_quy_20230529020230529081702244_Signed_1685323146480.pdf
66 Công văn 341/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15/05/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông 341 cv_giao_th_qd_1245_cong_bo_tth20230515032944243_Signed_1684139582268.pdf
67 Quyết định 212/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
15/05/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông 212 ĐT_1684121002654.pdf
68 Quyết định 210/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
12/05/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông 210 QD ĐT_1684119107889.pdf
69 Thông báo 52/TB-UBND Về việc triển khai khám, xét nghiệm, sàng lọc bệnh Đái tháo đường cho người dân 40 tuổi trở lên năm 2023
12/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 52_1684119002420.pdf
70 Thông báo 53/TB-UBND Về thể lệ cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023”
12/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 53 thể lệ cuộc thi_1684118898575.pdf
71 Thông báo 51/TB-UBND Về việc tạm dừng hệ thống VNPT Ioffice để cập nhật mã định danh điện tử theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 51 dùng PM QLVB_1683852545464.pdf
72 Thông báo 50/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
11/05/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB công khai KH SD đất 2023_1683813008293.pdf
73 Thông báo 05/TB-UBND Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của HĐND, UBND xã Hưng Đông
28/04/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông thang_5_202305050929176106102020230505100232520_Signed_1683278937016.pdf
74 Quyết định 691/QĐ-UBND Ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội xã Hưng Đông năm 2023
30/12/2022
Quyết định UBND xã Hưng Đông qd_giai_phap_cd_dieu_hanh_ktxh20230118042130222_Signed_1683278796637.pdf
75 Quyết định 54/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác của UBND xã năm 2023
16/01/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông qd_ban_hanh_ct_cong_tac_2023_220230130091245044_Signed_1683278699693.pdf