THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

content:

- Họ và tên: Trần Anh Tấn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0945912424
- Email: tpv.hdo.tanta@vinh.nghean.gov.vn

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1630
Tổng: 234036