Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Báo cáo 645/BC-UBND Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
04/12/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC KTXH 2023_1701702299492.pdf
2 Kế hoạch 25/KH-UBND Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Đông
01/12/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 225_1701702139946.pdf
3 Kế hoạch 224/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
01/12/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 224 tổ chức HĐ mừng Đảng mừng xuân_1701702063190.pdf
4 Quyết định 530/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông
04/12/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 530 phê duyệt hộ nghèo 2023_1701701962530.pdf
5 Quyết định 529/QĐ-UBND Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Phần xây dựng công trình: Sân vận động và các hạng mục phụ trợ, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
30/11/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 529 phê duyệt HS CT SVĐ_1701701835911.pdf