HĐND XÃ

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023

Ngày 31/10/2023 xã Hưng Đông tổ chức Hội nghị đại biểu HDND Thành phố Vinh khoá XXII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023
content:

Ngày 31/10/2023 Hội đồng nhân dân xã Hưng Đông phối hợp với UB MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố Vinh. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thị Hường, uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ cùng các đồng chí Đại biểu HĐND Thành phố Vinh; Các ông, bà đại biểu HĐND xã, cán bộ, công chức UBND xã; bí thư, xóm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận,trưởng các tổ chức chính trị; Hiệu trưởng 3 trường học, các hợp tác xã, trạm y tế và cử tri trên địa bàn xã cùng tham dự.

 

Hình ảnh toàn cảnh hội nghị

Hình ảnh đại biểu tiếp xúc cử tri

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Trung Hải, phó ban kinh tế xã hội, HĐND Thành phố báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2023 của Thành phố về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đồng thời nêu lên một số giải pháp trọng tâm năm 2024.

Hình ảnh đồng chí Trần Trung Hải báo cáo trước hội nghị

Hình ảnh đồng chí Trần Trung Hải báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Quang Xuân, CT UBMTTQ xã tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến phát biểu tại hội nghị như: Nhà văn hoá xóm Trung Tiến, trạm bơm 16b, đôn đốc thi công xong đường Nguyễn Trường Tộ, điện đường Đặng Thai Mai, Hồ Học Lãm….Thay mặt UBND xã đồng chí Trần Anh Tấn, chủ tịch UBND và đồng chí Nguyễn Sỹ  Diệu, PCT UBND Thành phố Vinh giải đáp những vấn đề vướng mắc và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất lên các cấp có thẩm quyền giải quyết.

 

Hình ảnh đồng chí Trần Anh Tấn trả lời trước hội nghị

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Sỹ Diệu trả lời trước hội nghị

Trong thời gian tới rất mong bà con nhân dân ủng hộ và đồng tình các dự án trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội để xã Hưng Đông sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Ngô Thị Thu Hoài – CC VHXH

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2434
Tổng: 280767