HĐND XÃ

UBND XÃ

Triển khai Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2024” trên địa bàn xã Hưng Đông

Triển khai Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2024” trên địa bàn xã Hưng Đông
content:

Thực hiện Công văn số 1682/UBND-VHXH ngày 02 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Vinh V/v Triển khai Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2024” trên địa bàn TP Vinh ; UBND xã yêu cầu Cán bộ, công chức, người lao động xã Hưng Đông; Xóm trưởng 12 xóm triển khai một số nội dung sau:

- Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

- Đăng tải các hoạt động liên quan đến Cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2024” trên Trang thông tin điện tử của xã để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, thu hút các tác giả chuyên và không chuyên, trong và ngoài nước được biết và có thể tham gia nhằm truyền tải được những tri thức có giá trị thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng và có sức lan tỏa rộng rãi.

- Thông tin cụ thể về cuộc thi được thể hiện đầy đủ tại Thông cáo báo chí và Thể lệ cuộc thi của Bộ Thông tin và Truyền thông (được gửi kèm theo Công văn này).

Nhận được công văn này yêu cầu Cán bộ, công chức, người lao động xã Hưng Đông, xóm trưởng 12 xóm dân cư triển khai thực hiện nghiêm túc./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1677
Tổng: 383536