HĐND XÃ

UBND XÃ

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ VINH, XÂY DỰNG XÃ HƯNG ĐÔNG TRỞ THÀNH PHƯỜNG TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ VINH

content:

 

Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân!

Từ năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, xây dựng xã Hưng Đông trở thành phường trực thuộc thành phố Vinh để nhân dân trong xã hiểu rõ về tầm quan trọng, lộ trình thực hiện chủ trương của Tỉnh và Thành phố, UBND xã Hưng Đông gửi tới nhân dân một số nội dung như sau:

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh đã được UBND tỉnh đồng ý gồm điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò và 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý. Đồng thời thành lập 4 phường của thành phố Vinh trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức. Thực hiện theo phương án này, sau khi điều chỉnh thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 166,24 km2; dân số 575.718 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 27 phường và 9 xã. Như vậy xã Hưng Đông chúng ta tiếp tục xây trở thành phường trực thuộc Thành phố Vinh.

Mở rộng địa giới hành chính Thành phố Vinh và xây dựng xã Hưng Đông trở thành phường trực thuộc Thành phố Vinh là việc làm cần thiết, đây vừa là yêu cầu của các cấp ủy Đảng vừa là nhiệm vụ hàng đầu của xã Hưng Đông trong năm 2024 nhằm phát triển kinh tế xã nhà, xây dựng Đô thị văn minh, hướng đến cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, vì thế với tinh thần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh mọi người dân dù ở lứa tuổi nào; dù là học sinh, công nhân, nông dân đang công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào; là cán bộ, đảng viên hay người dân cần ra sức học tập, lao động để góp phần xây dựng xã Hưng Đông ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực đáp ứng các tiêu chí trở thành phường trực thuộc Thành phố, chúng ta hãy thực hiện một cách công khai, dân chủ và đúng quy định của Pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về lộ trình, UBND xã đã chỉ đạo các bước thực hiện, đến nay các xóm đã niêm yết công khai danh sách cử tri tại Nhà văn hóa và tiến hành phát phiếu để lấy ý kiến cử tri từ ngày 05/4/2024 đến trước ngày 30/4/2024.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và toàn thể nhân dân cùng chung sức đồng lòng vừa cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, thực hiện các lộ trình mở rộng địa giới hành chính Thành phố, xây dựng xã Hưng Đông thành phường trực thuộc Thành phố Vinh một cách kịp thời và hiệu quả.

Mỗi người dân xã Hưng Đông anh hùng với tinh thần xây dựng và phát triển quê hương hãy cùng đồng hành với Đảng ủy, chính quyền xã, bày tỏ lòng mong muốn và nhất trí cao để xã Hưng Đông chúng ta trở thành phường trực thuộc Thành phố trong năm 2024.

Lê Trương Phi – PCT UBND xã

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1349
Tổng: 383581