HĐND XÃ

UBND XÃ

điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 03 và số 26

điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 03 và số 26
content:

Thực hiện công văn số 1691/UBND-VHXH ngày 3 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Vinh V/v điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 03 và số 26; UBND xã yêu cầu công chức VHXH;  Xóm trưởng 12 xóm tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 03 và số 26. Lộ trình cụ thể 02 tuyến xe buýt tại Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND Tỉnh (có Văn bản gửi kèm theo).

Nhận được công văn này yêu cầu công chức VXHH, xóm trưởng 12 xóm dân cư triển khai thực hiện nghiêm túc./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1794
Tổng: 383498