HĐND XÃ

UBND XÃ

Triển khai tiêm phòng và đăng ký mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2024

Triển khai tiêm phòng và đăng ký mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2024
content:

Thực hiện công văn số 972/UBND-KT ngày 29/02/2024 của UBND TP Vinh về việc triển khai tiêm phòng và đăng ký mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2024. Nội dung yêu cầu tất cả các chủ hộ chăn nuôi đều phải kê khai và đăng ký tiêm phòng đạt 100 % tổng đàn vật nuôi.

Căn cứ thông báo số 1/TB-CNTY.HCTH ngày 11/3/2024 của Chi cục Thú y Nghệ An về việc thông báo bảng giá các loại vắcxin tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm.

Để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng. UBND xã Hưng Đông, thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã một số nội dung sau:

1. Giao cho các Đ/c xóm trưởng 12 xóm dân cư trực tiếp điều tra tổng đàn Gia súc, gia cầm ( điền vào phụ lục 01 kèm theo). Để cán bộ VP Thống kê, Thú y nhập số liệu vào phần mềm dữ liệu chăn nuôi quốc gia theo quy định.

Yêu cầu những hộ dân nào có chăn nuôi gia súc, gia cầm liên hệ trực tiếp với đ/c xóm trưởng để đăng ký số lượng Trâu bò, Lợn, gà vịt, chó, mèo cần phải tiêm phòng Vắc xin (điền vào phụ lục 02 kèm theo).

- Khuyến cáo các hộ chăn nuôi, chủ động mua hóa chất, vôi bột xử lý chuồng trại chăn nuôi của gia đình.

2. Đăng ký tiêm phòng các loại Vắc xin sau đây:

- Đối với đàn Trâu, bò: Vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng, giá thu 50.000 đ/con.

- Đối với đàn Lợn: Vắc xin Dịch tả, vắc xin Tụ huyết trùng cho lợn: giá 20.000 đ/con; Riêng vắc xin Dich tả lợn Châu phi 70.000 đ/con.

- Chó, mèo: Vắc xin Dại, giá tiêm  25.000 đồng/con.

3. Thời hạn nhận đăng ký tiêm phòng đến hết ngày 09/4/2024

4. Thời gian tiêm phòng: Dự kiến từ ngày 10/4/2024

Nếu đến hết thời gian đăng ký nêu trên mà hộ gia đình chăn nuôi nào không đăng ký tiêm phòng theo quy định, khi dịch xảy ra buộc tiêu hủy sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước được quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

* Giao BCS các xóm Thông báo liên tục trên hệ thống loa truyền thanh xóm, điều tra tổng đàn, tiếp nhận đăng ký nhu cầu tiêm phòng Vắc xin gia súc – gia cầm của nhân dân, tổng hợp theo bảng biểu gửi kèm và gửi về UBND xã qua bộ phận Nông nghiệp xã. Chủ động bố trí thời gian phối hợp với bộ phận Nông nghiệp xã để tổ chức tiêm phòng đạt kết quả cao.

* Giao Công chức Văn hóa xã đọc Thông báo liên tục trên hệ thống loa truyền thanh xã cho nhân dân được biết.

Nhận được công văn này yêu cầu BCS các xóm và nhân dân nghiêm túc thực hiện (mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp với đ/c Phạm Văn Thanh – CB Thú Y xã để được giải quyết)./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1279
Tổng: 383605