HĐND XÃ

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

Hội nghị Phổ biến nội dung cơ bản luật tiếp cận thông tin năm 2016 và hướng dẫn nghiệp vụ xử lý cung cấp thông tin theo yêu cầu

xã Hưng Đông tổ chức hội nghị hội nghị Phổ biến nội dung cơ bản luật tiếp cận thông tin năm 2016 và hướng dẫn nghiệp vụ xử lý cung cấp thông tin theo yêu cầu cho gần 200 người
content:

Ngày 20/4/2023 xã Hưng Đông tổ chức hội nghị Phổ biến nội dung cơ bản luật tiếp cận thông tin năm 2016 và hướng dẫn nghiệp vụ xử lý cung cấp thông tin theo yêu cầu; Chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, tỉnh Nghệ An, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Nghệ an, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị, xã hội, Trưởng Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Trạm Y tế; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động UBND xã; Tuyên truyền viên pháp luật xã. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 12 xóm dân cư và Hội viên Hội LHPN xã tham dự tập huấn. Tổng số người tham gia gần 200 người.

Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Linh - CC Tư pháp 

Đ/c: Lê Trương Phi, PCT UBND xã khai mạc hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6/4/2016; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, đây là Bộ luật quan trọng làm nền tảng cho việc hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin - là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên.

Đ/c: Lê Bá Thiệu báo cáo viên tại hội nghị

Luật Tiếp cận thông tin được ban hành đã bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về "quyền tiếp cận thông tin" của công dân, đồng thời, cụ thể hóa tinh thần mới của Hiến pháp về trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm cung cấp thông tin một cách chính thống, chống lại những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan đến quyền tiếp cận thông tin và bảo đảm tính tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật của nhiều nước trên thế giới về quyền tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, Luật Tiếp cận thông tin còn góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, xây dựng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một Chính phủ công khai, minh bạch hơn, trách nhiệm giải trình cao hơn trong hoạt động quản lý, điều hành đất nước; góp phần đưa chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đi vào cuộc sống.

Thu Hoài - CCVH

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2378
Tổng: 274505