ĐẢNG ỦY XÃ

Tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
content:

Sáng ngày 04/12/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

 

Hình ảnh tham dự hội nghị 

Đảng bộ xã Hưng Đông tổ chức tham gia, thành phần gồm đồng chí Hoàng Kim Khoa – Chuyên viên ban tổ chức Thành uỷ Vinh; Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ, ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch, Phó chủ tịch hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã; Các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; Các đồng chí đảng viên trong cơ quan UBND xã; Các đồng chí bí thư, phó bí thư 17 chi bộ, chi uỷ chi bộ trường Việt Anh và cơ sở cai nghiện tỉnh Nghệ an cùng tham dự.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

 

          Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Theo chương trình học tập các đồng chí được phân công sẽ trình bày các chuyên tiếp theo.

Nhìn chung các đồng chí học tập nghiêm túc, đảm bảo thời gian và thành phần, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề đã triển khai, từ đó nâng cao trình độ nhận thức để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ngô Thu Hoài - CCVH

HĐND XÃ

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4772
Tổng: 280683