Thông báo

19/06/2023 - 112 Lượt xem
Chương trình, Lịch công tác tuần 25/2023 (từ ngày 19/6-25/6/2023)
01/06/2023 - 110 Lượt xem
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2023
30/05/2023 - 87 Lượt xem
Chương trình, Lịch công tác tuần 22/2023 (từ ngày 29/5 đến 04/6/2023)
15/05/2023 - 86 Lượt xem
Chương trình, lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 15/5– 21/5/2023)
08/05/2023 - 92 Lượt xem
Chương trình, Lịch công tác tuần 19/2023 (từ ngày 08/5-14/52023)
05/05/2023 - 88 Lượt xem
Lịch Tiếp công dân tháng 5 năm 2023
21/04/2023 - 102 Lượt xem
Chương trình. Lịch công tác Tuần 17 (từ 25/4 – 30/4/2023)
15/04/2023 - 99 Lượt xem
Chương trình, Lịch công tác tuần 16/2023 (từ ngày 17/4-23/4/2023
14/04/2023 - 99 Lượt xem
Lịch Tiếp công dân tháng 4 năm 2023
13/04/2023 - 948 Lượt xem
Thành phố Vinh hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà cho hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hưng Đông