Tin tức - sự kiện

08/06/2023 - 70 Lượt xem
Thông tư 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi...
08/06/2023 - 58 Lượt xem
Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
02/06/2023 - 290 Lượt xem
Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND Thành phố Vinh
26/05/2023 - 60 Lượt xem
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/05/2023 - 75 Lượt xem
Công khai Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp...
15/05/2023 - 44 Lượt xem
Giới thiệu Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
13/05/2023 - 52 Lượt xem
Thể lệ cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023
05/05/2023 - 69 Lượt xem
Một số nội dung cơ bản của nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
28/04/2023 - 70 Lượt xem
DANH MỤC THÔNG TIN Phải được công khai và được tiếp cận có điều kiện theo Luật Tiếp cận thông tin
27/04/2023 - 81 Lượt xem
Xã Hưng Đông tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp buôn bán trên lòng lề đường 
content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2498
Total: 274529