Tin tức - sự kiện

02/08/2023 - 56 Lượt xem
Công văn số 1564/BCH-CT ngày 10/7/2023 về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”
02/08/2023 - 53 Lượt xem
Tuyên truyền Nghị quyết về chuyển đổi số của  Tỉnh ủy Nghệ An
24/07/2023 - 62 Lượt xem
Phổ biến các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
14/07/2023 - 50 Lượt xem
Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của...
14/07/2023 - 57 Lượt xem
Những nội dung mới trong Nghị định về tinh giản biên chế gồm: Đối tượng thực hiện; chính sách tinh giản biên chế; thẩm quyền và trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế
14/07/2023 - 65 Lượt xem
Tuyên truyền, phổ biết điểm mới của Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
10/07/2023 - 58 Lượt xem
Trang TTĐT xã Hưng Đông giới thiệu toàn văn Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định...
content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 4681
Total: 274780