Thông báo công khai Kết luận số 65/KL-UBND ngày 19/02/2024 của UBND thành phố Vinh

content:

Ngày 19/02/2024, UBND thành phố Vinh ban hành kết luận số 65/KL-UBND kết luận kết luận nội dung tố cáo dối với bà Võ Thị Diễm Quỳnh – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh, ông Lê Duy Hà – xóm trưởng xóm Long Hoà, xã Hưng Đông.

Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

           UBND xã Hưng Đông thông báo công khai nội dung Kết luận số 65/KL-UBND kết luận kết luận nội dung tố cáo dối với bà Võ Thị Diễm Quỳnh – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh, ông Lê Duy Hà – xóm trưởng xóm Long Hoà, xã Hưng Đông để các tổ chức, cá nhân được biết. 

tải Kết luận Tại đây

 

 

 

 

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3695
Tổng: 274746