Tin chính của phường

14/07/2023 - 57 Lượt xem
Những nội dung mới trong Nghị định về tinh giản biên chế gồm: Đối tượng thực hiện; chính sách tinh giản biên chế; thẩm quyền và trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế
14/07/2023 - 65 Lượt xem
Tuyên truyền, phổ biết điểm mới của Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
10/07/2023 - 58 Lượt xem
Trang TTĐT xã Hưng Đông giới thiệu toàn văn Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định...
content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 6823
Tổng: 274970