Hiển thị văn bản pháp quy

Tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023


Số văn bản 202/KH-UBND
Trích yếu Tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày có hiệu lực 16/10/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH 202 Tuần lễ dinh dưỡng_1697615025580.pdf