Hiển thị văn bản pháp quy

Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hưng Đông


Số văn bản 203/KH-UBND
Trích yếu Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hưng Đông
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày có hiệu lực 16/10/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH 203 NC CL DVC trực tuyến_1697614300257.pdf