Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam Trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2024

Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam Trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2024
content:

 

 

          Thực hiện kế hoạch số 96/UBND-VHXH ngày 4 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Vinh về việc Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam Trên địa bàn thành phố Vinh năm 2024; UBND xã yêu cầu công chức VHXH;  Xóm trưởng 12 xóm triển khai một số nội dung sau:

-Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền băng rôn khẩu hiệu về ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam năm 2024.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt “Ngày hội đọc sách” tại địa phương.

- Đối với trường tiểu học chuẩn bị địa điểm tổ chức “Ngày hội sách”

Nhận được công văn này yêu cầu công chức VXHH, xóm trưởng 12 xóm dân cư triển khai thực hiện nghiêm túc./.

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1353
Tổng: 383561