THông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024

content:

Trang thông tưn điện tử xã Hưng Đông đăng tải công khai Thông báo lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 để các tổ chức, cá nhân được biết thuận tiện cho việc liên hệ công tác và giải quyết TTHC

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3094
Tổng: 274558