Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông
content:

 

Chiều ngày 3/5/2024 xã Hưng Đông tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn xã Hưng Đông.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban vận động quỹ vì người nghèo xã Hưng Đông.

Thực hiện chương trình vận động giai đoạn 2023-2025.  Năm 2023 ban chỉ đạo đã thực hiện công tác chỉ đạo, rà soát, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ quỹ vận động xây dựng sửa chữa nhà cho ngươì nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của chương trình vận động. Nhằm chung tay chia sẻ đến những hộ thuộc diện cần hỗ trợ  về nhà ở theo quy định của chương trình vận động, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn xã Hưng Đông nói riêng và Tỉnh nghệ an nói chung.

Tại hội nghị tổng kết đã nêu rõ năm 2003 xã Hưng Đông  đã hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho 03 hộ (trong đó có 02 hộ cận nghèo, 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn).  Hỗ trợ sửa chữa nhà cho 04 hộ (01 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo, 01 hộ gia đình chính sách, 01 hộ có hoàn cảnh khó khăn) từ nguồn vận động của chương trình.

Kết quả vận động quỹ trong năm là 251.620.000 đồng  (Nhân dân đóng góp 151.620.000 đ. Bệnh viện đa khoa Nghệ An hỗ trợ: 100.000.000 đ)

Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục thực hiện cuộc vận động. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra với chỉ tiêu được giao giai đoạn 2023-2025 tổng nguồn kinh phí vận động cho chương trình là 500.000.000 đồng. Hướng tới hỗ trợ được nhiều hơn cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về nhà ở. Xác định mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo  công tác vận động về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngô Thu Hoài - CCVH

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1654
Tổng: 383537