Văn bản chỉ đạo điều hành

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024


Số văn bản 645/BC-UBND
Trích yếu Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày có hiệu lực 04/12/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm BC KTXH 2023_1701702299492.pdf