Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Đông


Số văn bản 25/KH-UBND
Trích yếu Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Đông
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày có hiệu lực 01/12/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH 225_1701702139946.pdf