Văn bản chỉ đạo điều hành

Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông


Số văn bản 530/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hưng Đông
Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày có hiệu lực 04/12/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QĐ 530 phê duyệt hộ nghèo 2023_1701701962530.pdf