Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến Thông tư 03/2024/TT-TTCP ngày 25/3/2024 của Thanh tra Chính phủ

content:

Ngày 25/3/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải công khai toàn văn nội dung của Thông tư để các tổ chức, cá nhân được biết

Tải nội dung Thông tư tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 5503
Tổng: 274806