Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác truyền thông chính sách

content:

Ngày 21/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Để Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức, hành động và tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ thị để các tổ chức, cá nhân và người dân biết

Tải nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 6099
Tổng: 274825