Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền Nghị quyết định số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

content:

Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết định số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị để các tổ chức, cá nhân được biết.

Tải Nghị quyết số 39-NQ/TW tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3147
Tổng: 274561