Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công khai Quyết định 1796/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An công bố DM TTHC lĩnh vực nông nghiệp, PTNT

content:

Thực hiện quy định về công khai các thủ tục hành chính theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định só 1796/QĐ-UBND ngày  26/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND casp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông công khai Danh mục và nội dung chi tiết của 31 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBNBD cấp xã trên địa bàn tình Nghệ An để toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định, có danh mục TTHC kèm theo

Tải Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1360
Tổng: 383573