Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

08 văn bản Luật mới được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 5 thông qua

content:

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đã thông qua 08 văn bản Luật mới, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn 08 văn bản Luật mới được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 5 thông qua, cụ thể như sau:

1. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024); Tải Luật tại đây

2. Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024); Tải Luật tại đây

3. Luật Giá số 16/2023/QH15 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật này) Tải Luật tại đây

4. Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024); Tải Luật tại đây

5. Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này); Tải Luật tại đây

6. Luật phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024); Tải Luật tại đây

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023); Tải Luật tại đây

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023); Tải Luật tại đây

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - CC VPTK

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 5000
Tổng: 274787