Thông báo

Chương trình, lịch công tác tuần 23/2024 (từ ngày 03/6 đến 09/6/2024

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (từ 03/6 – 09/6/2024)

NGÀY

GIỜ

CÔNG VIỆC

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Thành phần tham dự

Báo nước

Thứ 2-03/6

07h

Chào cờ, họp giao ban đầu tuần

Đ/c Tấn CTUB

Hội trường T3

Toàn thể CBCC và người lao động

x

08h

Họp chuyên đề về công tác CCHC, chuyển đổi số

Đ/c Tấn CT

Hội trường T3

Đại diện Đảng uỷ, HĐND, LĐ UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị, các công chức xã, Công an xã

Thứ 3-04/6

Sáng

Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Đ/c Phi PCT UB

Phòng họp UB

HĐ xác định mức độ khuyết tật

x

Sáng

Đảng uỷ xã công bố QĐ kiểm tra chi bộ Mai Lộc

Xóm Mai Lộc

Theo phân công của Đảng uỷ

Sáng

Kiểm tra công tác PCCC tại 1 số cơ sở KD

Đ/c Nam PCT

Các cơ sở KD

Đ/c Nam PCT, Công an xã

Chiều

Hội Cựu chiến binh sơ kết 6 tháng đầu năm

Đ/c Liên CTCCB

Phòng họp UB

Hội CCB xã, chi hội CCB 12 xóm

x

THứ 4-05/6

Sáng

Làm việc với HTX Hưng Đông 1

Đ/c Nam PCT

Phòng họp UB

Dại điện TT Đang ủy, lãnh đạo UBND xã và HDQT, BKS HTX, công chức đô thị, Đ/c Thanh NN

x

Từ 05 đến 07/6/2024 Bí thư Đảng uỷ tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế HĐND thành phố

Đ/c Huệ BT Đảng uỷ tham gia

THứ 5-06/6

Sáng

Giải quyết đơn thư của công dân

Đ/c Tấn CTUB

Phòng họp UB

HĐ hoà giải

x

Sáng

Tập huấn kỹ thuật SX hoa, cây cảnh

Đ/c Nam PCTUB

Hội trường T3

Xã viên các HTX

x

14h

Họp Ban chỉ đạo hoạt động Hè

Đ/c Phi PCTUB

Hội trường T3

BCĐ hoạt động hè, xóm trưởng 12 xóm

x

Thứ 6-07/6

Sáng

Giải quyết đơn thư của công dân

Đ/c Tấn CTUB

Phòng họp UB

HĐ hoà giải

x

07h30

Sở LĐTBXH làm việc với ông Trần Quốc Hoàn về chấm dứt chế độ ưu đãi

Sở LĐTBXH

Đ/c Phi PCT, Đ/c Hoài VH tham gia

Chiều

Sơ kết 6 tháng đầu năm hội Khuyến học

Đ/c Thư

Hội trường T3

Hội KH xã, CHT các chi hội KH

x

Chiều

Họp BCh Hội Nông dân

Đ/c Hảo CTND

Phòng họp UB

BCH Hội Nông dân

x

Thứ 7-08/6

Nghỉ cuối tuần – Trực UBND xã: Đ/c Võ Thanh Nam – PCT UBND xã

 

C/nhật-09/6

Nghỉ cuối tuần  - Trực UBND xã: Đ/c Lê Trương Phi – PCT UBND xã

 

Sáng

Đoàn TN tổ chức tập huấn công tác đoàn, hội đội

Đ/c Huy BT Đoàn

Hội trường T3

BTV, BCH đoàn xã, bí thư các chi đoàn TN