Lịch tiếp dân

Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 01 năm 2024

content:

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã

tháng 01 năm 2024

  

 

Ủy ban nhân dân xã Hưng Đông thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 01 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Trong tháng 01 năm 2024, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân 04 ngày, vào các ngày thứ Ba hàng tuần, cụ thể như sau:

TT

Ngày tháng

Địa điểm tiếp công dân

Ghi chú

09/01/2024

Phòng tiếp công dân, nhà làm việc Trung tâm giao dịch một cửa UBND xã Hưng Đông (Địa chỉ: số 239, đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Buổi sáng:

Từ 07 giờ 30’

đến 11 giờ 30’

Buổi chiều:

Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ

16/01/2024

23/01/2024

30/01/2024

Trong trường hợp có lịch đột xuất trùng với lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã, UBND xã sẽ có thông báo thay đổi thời gian công khai trên Trang Thông tin điện tử xã Hưng Đông (http://hungdong.vinh.nghean.gov.vn) và tại Trụ sở UBND xã.

2. Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi trước nội dung về UBND xã (qua công chức Văn phòng – thống kê xã) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

UBND xã kính thông báo để cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân được biết./.

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3472
Tổng: 274673