Giao thông đường thuỷ nội địa

Công khai Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  tỉnh Nghệ An

content:

Công khai Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  tỉnh Nghệ An, theo đó có 118 TTHC cấp tỉnh, 20 TTHC cấp huyện và 08 TTHC cấp xã

Tải về

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2492
Tổng: 274519