Công khai Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 18/12/2021của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

content:

Công khai Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 18/12/2021của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó có 84TTHC cấp tỉnh, 40 TTHC cấp huyện và 15TTHC cấp xã

Tải về

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1025
Total: 277680