Hiển thị văn bản pháp quy

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Phần xây dựng công trình: Sân vận động và các hạng mục phụ trợ, xã Hưng Đông, thành phố Vinh


Số văn bản 529/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Phần xây dựng công trình: Sân vận động và các hạng mục phụ trợ, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày có hiệu lực 30/11/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QĐ 529 phê duyệt HS CT SVĐ_1701701835911.pdf