Hiển thị văn bản pháp quy

Lịch hướng dẫn cài đặt, nộp thuế điển tử ETAX MOBILE và thu thập căn cước công dân chuẩn hoá dữ liệu trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2023


Số văn bản 116/TB-UBND
Trích yếu Lịch hướng dẫn cài đặt, nộp thuế điển tử ETAX MOBILE và thu thập căn cước công dân chuẩn hoá dữ liệu trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2023
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày có hiệu lực 17/10/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm TB 116 lịch cài đặt Etax_1697614919229.pdf