Hiển thị văn bản pháp quy

V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND thành phố Vinh về việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)


Số văn bản 777/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND thành phố Vinh về việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày có hiệu lực 18/10/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 777 TH KH 183 ĐH Đảng_1697614581207.pdf