Hiển thị văn bản pháp quy

Về việc công khai Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Số văn bản 117/TB-UBND
Trích yếu Về việc công khai Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày có hiệu lực 17/10/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm TB 117 công khai QĐ 3224 TTHC NN_1697614163491.pdf