Hiển thị văn bản pháp quy

V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Số văn bản 730/UBND-VP
Trích yếu V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày có hiệu lực 27/09/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 730_1695803437751.pdf