Hiển thị văn bản pháp quy

V/v Tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô


Số văn bản 677/UBND-VH
Trích yếu V/v Tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày có hiệu lực 08/09/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 677 tuyên truyền KN 60 năm_1694268013848.pdf