Hiển thị văn bản pháp quy

Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hưng Đông


Số văn bản 183/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hưng Đông
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày có hiệu lực 08/09/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH 183 rà soát hộ ngèo_1694267050767.pdf