Hiển thị văn bản pháp quy

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông


Số văn bản 362/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày có hiệu lực 30/08/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QĐ 362 phê duyệt CT thầu_1694266914942.pdf