Hiển thị văn bản pháp quy

Hướng dẫn Nộp hồ sơ trực tuyến 02 dịch vụ công liên thông: thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia


Số văn bản 180/HD-UBND
Trích yếu Hướng dẫn Nộp hồ sơ trực tuyến 02 dịch vụ công liên thông: thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày có hiệu lực 31/08/2023
Cơ quan ban hành UBND xã Hưng Đông
Loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm huong_dan_cong_dan_nop_ho_so_t20230904041507434_Signed_1693819273233.pdf