Thông tin người phát ngôn

content:

- Họ và tên: Trần Anh Tấn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0945912424
- Email: tpv.hdo.tanta@vinh.nghean.gov.vn

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2029
Total: 235932