Tin tức - sự kiện

Untitled Basic Web Content

content:

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

 Đại hội Hội Nông dân xã Hưng Đông lần thứ VIII

nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính thưa quý vị và các bạn! Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nông dân Việt Nam có chức năng:  - Vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân Việt Nam.

Kính thưa quý vị

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội nông dân xã Hưng Đông có nhiều thuận lợi, tình hình kinh tế trên toàn xã có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng ngày càng được cải thiện và nâng cao. Được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ và sự tạo điều kiện UBND xã, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của BTV Hội nông dân TP Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động Hội đạt được những kết quả nhất định. Phát huy những thuận lợi trên, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Hưng Đông có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới. Hội thường xuyên đổi mới phương thức, nội dung, hoạt động ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Bám sát nhiệm vụ của Hội cấp trên, của địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ hoạt động của Hội, phù hợp với từng thời điểm.

Phát huy thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy chức năng tăng cường đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền vận động nông dân, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Mặc dù phải thường xuyên chống chọi với thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và chịu ảnh hưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhất là tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà nông dân là chủ thể đã giữ vững được sự ổn định, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, dịch vụ góp phần bảo đảm cho nền kinh tế - xã hội cả nước. Kinh tế nông thôn đang chuyển dịch theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới;  kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Người nông dân có nhiều điều kiện, cơ hội làm giàu cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước.

      Trong sự nghiệp đổi mới Hội đã gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, nhất là về vốn, kỹ thuật, thông tin thị trường, dịch vụ đầu vào, xây dựng mô hình sản xuất; hăng hái tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động tổ chức đạt hiệu quả, thiết thực. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương Nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều nông dân tự nguyện nhường đất để xây dựng trường học, nhà trẻ, làm đường giao thông. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, nông dân đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tự hào với những thành tích chung của Hội nông dân trên cả nước, trong những năm qua, cán bộ, hội viên hội nông dân xã Hưng Đông đã phấn đấu không ngừng để góp phần xây dựng tổ chức Hội và làm giàu cho quê hương.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội nông dân xã Hưng Đông có nhiều thuận lợi, tình hình kinh tế trên toàn xã có nhiều chuyển biến, chính trị ổn định, QP – AN được giữ vững, VH – XH phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng ngày càng được cải thiện và nâng cao. Được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ và sự tạo điều kiện UBND xã, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của BTV Hội nông dân TP Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động Hội đạt được những kết quả nhất định. Phát huy những thuận lợi trên, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Hưng Đông có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới. Hội thường xuyên đổi mới phương thức, nội dung, hoạt động ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Bám sát nhiệm vụ của Hội cấp trên, của địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ hoạt động của Hội, phù hợp với từng thời điểm. Bằng nhiều hình thức hoạt động: Như Sân khấu hóa, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép, truyền thanh …để các họat động lan tỏa rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi hơn.

Hội luôn hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra. Bám sát nghị quyết đại hội hội cấp trên và nghị quyết của Đảng bộ xã, thực hiện tốt các phong trào do Trung ương Hội phát động, nông nghiệp xã Hưng Đông chuyển đổi đúng hướng và có nhiều bước đột phá. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo không còn. Vị thế tổ chức hội ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH – QP – AN của địa phương. Hàng năm  hội xã luôn giữ vững là đơn vị lá cờ đầu được Hội nông dân thành phố xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đề nghị UBND thành phố Vinh tặng giấy khen.

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Thường trực Hội Nông dân thành phố Vinh về ĐH nhiệm kỳ cấp cơ sở. Được sự nhất trí của thường trực Đảng uỷ – UBND, Hội nông dân xã Hưng Đông sẽ tiến hành ĐH, đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chiều ngày 16/03/2023 sẽ diễn ra phiên đại hội thứ nhất, chuẩn bị tốt các nội dung và công tác cho đại hội chính thức. Phiên đại hội chính thức sẽ được diễn ra bắt đầu từ 7h15 sáng ngày 17/03/2023 tại Hội trường UBND xã Hưng Đông. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hưng Đông lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra và thành công tốt đẹp, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH mới với đầy đủ uy tín, phẩm chất chính trị và năng lực lãnh đạo để đưa hoạt động của Hội nông dân xã ngày càng phát triển vững mạnh.

Trần Đức Hảo - CT Hội ND

 

 

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 6068
Total: 274824