Công khai Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

content:

Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó:

- Có 112 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Có 18 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Có 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Tải Quyết định tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1361
Tổng: 383574