ĐẢNG ỦY XÃ

Hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
content:

 

           Sáng  20/6/2024 Đảng bộ xã Hưng Đông long trọng tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hình ảnh Đ/c Ngô Bá Cương – Trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh Nghệ an

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Bá Cương – Trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh Nghệ an ( mời dự và báo cáo viên cho hội nghị); Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ, ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức UBND cùng tất cả các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị chuyên đề năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chuyên đề trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nêu gương những cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực, gương mẫu đi đầu, tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì Nhân dân, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Huệ, Bí thư Đảng bộ xã giao nhiệm vụ và đề nghị các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền chuyên đề thường xuyên, sâu rộng hơn nữa và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h30 phút cùng ngày

Ngô Thu Hoài - CCVH

HĐND XÃ

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1782
Tổng: 383507