Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

content:

Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong số 7 TTHC thuộc các lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng, lĩnh vực Tuyển sinh quân sự, lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có 2 TTHC cấp tỉnh, 3 TTHC cấp huyện và 2 TTHC cấp xã.

2 TTHC cấp tỉnh gồm: Thủ tục tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – số 49, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An với phí sơ tuyển 50.000 đồng/hồ sơ.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra; nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở LĐTB&XH.

3 TTHC cấp huyện gồm: Thủ tục tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy; Thủ tục đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở; Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đang tại ngũ, công tác.

Thí sinh trực tiếp đăng ký tại Ban Tuyển sinh cấp huyện. Phí sơ tuyển 50.000 đồng/hồ sơ. Riêng sơ tuyển các ngành năng khiếu 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn). Phí đăng ký xét tuyển theo quy định hằng năm của các học viện, nhà trường.

2 TTHC cấp xã gồm: Thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu; Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. Công dân trực tiếp đăng ký tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn-VPTK

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1778
Tổng: 383477